Hotel i browar


Jako element infrastruktury wykorzystującej wielokulturowy potencjał „Miasteczka na szlaku kultur” przewidujemy budowę hotelu świadczącego usługi noclegowe i gastronomiczne ( jedynie w zakresie śniadaniowym). Hotel nawiązywać będzie swoją stylistyką, architekturą, wystrojem wnętrz oraz nazwami pokoi, usług, funkcji do kultury kresowej, w szczególności do tradycji żydowskich – ma za zadanie przenieść turystę na Kresy w czasy ubiegłych wieków.

Obiekt wyposażony będzie w 48 pokoi hotelowych, przewidywana jest sala wystaw oraz galeria judaików.

Na potrzeby utworzenia restauracji żydowsko-polskiej przewiduje się budowę obiektu „Stary Browar”. Najważniejszym rysem jego działalności będzie aktywność poza kulinarna opowiadająca historie pogranicza za pomocą różnych atrakcji. Zaliczymy do nich : koncerty muzyki klezmerskiej i muzyki pogranicza, spotkania tematyczne z blogerami, seminaria i szkolenia, prezentacje i pokazy filmowe o dawnym Biłgoraju, organizacja imprez plenerowych oraz innych imprez promocyjnych, warsztaty kuchni żydowskiej i kresowej.

Dom Kupca


Jest budynkiem powstającym na potrzeby utworzenia ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej. Oferta placówki ukierunkowana będzie zarówno na zabiegi związane z rehabilitacją ortopedyczną, neurologiczną oraz uro-ginekologiczną, jak i na krótkoterminową, szybko widoczną poprawę wyglądu czyli tzw. odnowę. Dla wprowadzenia nastroju spójnego dla całego kompleksu planuje się odpowiednią aranżację wnętrz, ukazującą sposób przeprowadzania zabiegów terapeutycznych z początku ubiegłego wieku.

Młyn


Obiekt stanowi rewitalizację spalonego młyna wodnego przy rzece Biała Łada. Budowa młyna wiąże się nierozerwalnie z powstaniem w jego obrębie Kresowego Domu czyli centrum Rozwoju, Informacji i Edukacji oraz Promocji. Koncept Centrum opiera się na innowacyjnej koncepcji „one stop shop”, a więc zintegrowaniu funkcji turystycznych i paraturystycznych, w tym kulturalnych, edukacyjnych, społecznych etc. Centrum łączy różne funkcje związane z działalnością prorozwojową dla subregionu biłgorajskiego, informacją turystyczną, gospodarczą i społeczną, promocją obszaru w kontekście turystycznym, gospodarczym oraz społecznym, jest także miejscem przygotowanym do edukacji kulturalnej, historycznej i geograficznej. Obiekt stanowi również punkt spotkań organizacji i warsztatów interaktywnych.

Kuźnia


Budynek Kuźni  pomieści restaurację p.n. Akademia Smaków, której rysem charakterystycznym będzie tradycyjna kuchnia kresowa, nawiązująca do historii pogranicza w aspekcie kulinarnym. Obiekt gastronomiczny ukierunkowany będzie na kuchnię kresową, co przejawiać się będzie zarówno w nazwach serwowanych dań, wystroju wnętrz, ubiorach kelnerów, co nawiązuje bezpośrednio do tradycyjnego dziedzictwa smaków naszego regionu.

Przewiduje się także organizację imprez i warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych, festiwali jadła, imprez okolicznościowych. Restauracja oferować będzie sprzedaż lokalnych napojów, nalewek, wyrobów kulinarnych inspirowanych kuchnię poszczególnych kultur, stworzonych w oparciu o stare receptury.

Cerkiew prawosławna


Jednym z elementów atrakcji miasteczka będzie stworzenie repliki drewnianej cerkwi Zaśnięcia NMP z Rudki koło Przeworska z XVII wieku (wybudowana w 1693 r.) wraz z ikonostasem oraz polichromiami. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Podkarpaciu i jedna z najstarszych cerkwi w Polsce. Budynek cerkwi prawosławnej w Biłgoraju wyposażony będzie w plebanię. Wraz z dzwonnicą budowle pomieszczą muzeum ikon oraz kultu prawosławnego. Wokół cerkwi planowana jest budowa zbiornika wodnego małej retencji. Obiekt posłuży także organizowaniu koncertów muzyki cerkiewnej, występom chórów i innych wydarzeń kulturalnych.

Parking z mini serwisem i myjnią


Dwukondygnacyjny obiekt zapewni 160 miejsc parkingowych i umożliwi tym samym pozostawienie turystom samochodu na terenie miasteczka, jednocześnie wpływając na bezpieczeństwo otoczenia. Niewielki warsztat pozwoli na wykonanie odwiedzającym gościom drobnych napraw w wyjątkowych przypadkach. Myjnia samoobsługowa funkcjonująca przy serwisie stanowić będzie dodatkowe udogodnienie dla odwiedzających.