Biłgoraj dawniej

Biłgoraj został założony przez Adama Gorajskiego przy szlaku biegnącym z Przemyśla i Jarosławia do Lublina. Nazwa Biłgoraj jest przypuszczalnie starsza od samej osady. Składa się z dwóch członów – „Goraj” (miejsce górzyste) oraz „Biel” (biały).
Prawdopodobnie wzniesienie nad Ładą nazywano „Białym Gorajem”. Nazwę tę zapisywano najpierw jako „Biełgoraj’, a następnie Biłgoraj. Dzięki zasługom założyciela w 1578 r. Biłgoraj otrzymał prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim.

Czytaj więcej

Tygiel kultur i wyznań

Pod względem wyznaniowym ludność Biłgoraja do pierwszej połowy XX w. była bardzo zróżnicowana. Największy odsetek mieszkańców miasta stanowili żydzi i katolicy; ponadto żyło tu wielu unitów, prawosławnych i protestantów.

W roku 1827 Żydzi biłgorajscy stanowili 33% ogółu mieszkańców miasta. W roku 1899 na 8953 mieszkańców Żydzi stanowili już 42,5%. W 1921 roku obszar miasta wynosił 1656 ha. Mieszkańców natomiast było 5603, w tym 3715 ludności żydowskiej. W kolejnych latach liczba mieszkańców miasta stale się powiększała. W sierpniu 1939 roku wynosiła już 8270 mieszkańców, w tym 3175 Polaków, 5010 Żydów i 85 Ukraińców. Podczas II wojny światowej wymordowano ok. 80% ludności żydowskiej.

Czytaj więcej