Główna

Kim jesteśmy?

Fundacja „Obywatelska przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Rozwoju Gospodarczego, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Zachowania Tradycji Regionów Kresowych – Biłgoraj XXI” została założona w 2005 roku przez grupę mieszkańców i sympatyków Biłgoraja.


Nasze cele

Organizowanie i wspieranie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i regionu w dziedzinach:

•   rozwoju gospodarczego,

•   ochrony tradycji oraz promocji kultury

•   podnoszenia atrakcyjności turystycznej,

•   sportu, kultury fizycznej i rekreacji,

•   ochrony zdrowia,

•   ochrony zabytków


Miasto na Szlaku Kultur Kresowych

Pełni funkcję zaplecza kulturalnego,  sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego, oraz funkcję przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z rozwojem  turystyki i rekreacji w Regionie.


W obrębie miasta Biłgoraja powstaje miasteczko prezentujące architekturę, kulturę oraz model społeczeństwa charakterystyczny dla rubieży południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX w. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejących jeszcze zabytków architektury drewnianej oraz rekonstrukcję budowli zachowanych jedynie w przekazach, a charakterystycznych dla ówczesnego życia miejskiego.
Wzorce architektoniczne zostały zaczerpnięte z budowli znajdujących się w samym Biłgoraju lub w innych miasteczkach  kresowych: Goraju, Tomaszowie Lubelskim, Tworyczowie, Spiczyńcach, Rudce i innych.
Mottem przewodnim inwestycji jest stworzenie organizmu żywego, który z jednej strony pomoże zachować świadectwa kresów przedwojennych, z drugiej strony stanie się terenem atrakcyjnym i przystosowanym do zamieszkania.