Rynek żydowski


Prace budowlane przy pierwszym etapie budowy Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych są zaawansowane. Część obiektów jest już zamieszkana, budynek synagogi jest zakończony.

Kamienica mieszczańska


To w pełni komercyjny obiekt wyposażony w lokale mieszkalne i usługowe. Dzięki położeniu przy wschodniej pierzei Rynku Żydowskiego, a przede wszystkim dzięki unikatowej architekturze, Kamienica stanowi integralną część projektu Miasteczka.

Aktualności i wydarzenia